Beijing Guide
Home>Hotels
Gloria Plaza Hotel
Kai Lai Da Jiu Dian

2 Jianguomennan Dajie, Chaoyang District
Tel: 010 6515 8855

Beijing Real Estate