Beijing Guide
Home>Hotels
Rosedale Hotel
Beijing Po Li Jiu Dian

8 Jiangtai Xilu, Chaoyang District
Tel: 010 5960 2288

Beijing Real Estate