Beijing Guide
Home>Restaurants - Chinese
East Ocean Seafood Restaurant
Dong Hai Hai Xian Jiu Jia

39 Maizidian Jie, Chaoyang District
Tel: 010 6508 3482

Beijing Real Estate