Beijing Guide
Home>Restaurants - Chinese Taiwanese
Bellagio (Gongti)
Lu Gang Xiao Zhen

6 Gongti Xilu (South of Gongti 100 Bowling Alley), Chaoyang District
Tel: 010 6551 3533

Beijing Real Estate