Beijing Guide
Home>Restaurants - Chinese Xinjiang, Muslim
Xinjiang Red Rose
Xin Jiang Hong Mei Gui Can Ting

7 Xingfu Yicun, Chaoyang District
Tel: 010 6415 5741

Beijing Real Estate