Beijing Guide
Home>Restaurants - Korean
Haitanghua Pyongyang Cold Noodle Restaurant
Hai Tang Hua Ping Rang Leng Mian Guan

8 Xin Yuan Xi Li Zhong Jie, Chaoyang District
Tel: 010 6461 6295/98

Beijing Real Estate