Beijing Guide
Home>Shopping - Food
CRC Shop (Kerry Centre)
Hua Run Chao Shi

Basement, Kerry Center, 1 Guanghua Lu, Chaoyang District
Tel: 010 8529 9409

Beijing Real Estate