Beijing Guide
Home>Hotels
Sino-Swiss Hotel
Beijing Guo Du Da Fan Dian

9 Xiao Tianzhu Road, Capital International Airport, Shunyi District
Tel: 010 6456 5588

Beijing Real Estate