Beijing Guide
Home>Hotels
Royal Kun Tai Hotel
Kun Tai Jia Hua Jiu Dian

B12, Chaoyangmenwai Street, Chaoyang District
Tel: 010 5828 5588

Beijing Real Estate