Beijing Guide
Home>Hotels
Somerset Apartment Hotel
Beijing Xiang Xie She Jiu Dian Gong Yu

6 Nanxinyuan West Road, Chaoyang District
Tel: 010 5851 1902

Beijing Real Estate