Beijing Guide
Home>Hotels
Somerset ZhongGuanCun
Beijing Sheng Jie Zhong Guan Cun Fu Wu Gong Yu

15 Haidian Zhongjie, Haidian District
Tel: 010 5873 0088‎

Beijing Real Estate