Beijing Guide
Home>Medical Services
Beijing International Travel Healthcare Center - Haidian Clinic
Beijing Guo Ji Lü Xing Bao Jian Zhong Xin - Haidian Fen Zhong Xin

10 Dezhenglu, Haidian District
Tel: 010 8240 3684

Beijing Real Estate