Beijing Guide
Home>Schools
Ivy Bilingual School (Ocean Express)
Ai Yi Shuang Yu You Er Yuan

Ocean Express, Bldg E, 2 Dongsanhuan Beilu (north of the Kempinski Hotel), Chaoyang District
Tel: 010 8446 7287

Beijing Real Estate