Beijing Guide
Home>Shopping - Food
Boucherie Michel
Mi Xi Er Rou Dian

Bldg1, Jiezuo Dasha, Xingfucun Zhonglu, Chaoyang District
Tel: 010 6417 0489

Beijing Real Estate