Beijing Guide
Home>Shopping - Food
Kempi Deli
Kai Bin Mei Shi Lang

1/F, Kempinski Hotel, Chaoyang District
Tel: 010 6465 3388 ext 5741

Beijing Real Estate