Beijing Guide
Home>Restaurants - European
Metro Cafe
Mei Te Rou Can Ting

9 Gongti Xilu, Chaoyang District
Tel: 010 6552 7828

Beijing Real Estate