Beijing Guide
Home>Hotels
Jian Guo Hotel
Jian Guo Fan Dian

5 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District
Tel: 010 6500 2233

Beijing Real Estate