Beijing Guide
Home>Hotels
Bamboo Garden
Zhu Yuan Bin Guan

24 Xiaoshiqiao Lane, Jiugulou Street, Xicheng District
Tel: 010 5852 0088

Beijing Real Estate