Beijing Guide
Home>Hotels
Asia Hotel
Ya Zhou Da Jiu Dian

8 Xinzhong Xijie, Gongti Beilu, Dongcheng District
Tel: 010 6500 7788

Beijing Real Estate