Beijing Guide
Home>Hotels
Red Capital Residence
Xin Hong Zi Ju Le Bu

9 Dongsi Liutiao, Dongcheng District
Tel: 010 8403 5308

Beijing Real Estate