Beijing Guide
Home>Sightseeing
White Cloud Temple (Baiyun Guan)
Bai Yun Guan

6 Baiyunguan Jie, Xibianmenwai, Xuanwu District
Tel: 010 6346 3531

Beijing Real Estate