Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Bank
Can I change this to RMB

Zhe ge ke yi huan cheng ren min bi ma

Deposit funds

Wo xiang cun yi bi qian

Do any of your colleagues speak English

Qing wen ni de tong shi you shuo ying wen de ma

How long will it take

Yao duo chang shi jian

I would like to transfer funds

Wo yao zhuan zhang

Is there a charge for this

Zhe ge shou fei ma

Is there an English interface

You ying wen ban ben ma

Open a web-banking account

Wo yao kai yi ge wang shang yin hang zhang hu

Open an account

Wo yao kai yi ge zhang hu

Please check my balance

Qing cha yi xia yu e

Transfer funds to a foreign account

Wo yao zhuan yi bi qian dao guo wai

What are the transfer costs

Zhuan zhang fei yong shi duo shao

What is the password

Mi ma shi shen me

What is the user name

Yong hu ming shi she me

Withdraw

Wo yao qu qian

Beijing Real Estate