Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Grocery - Vegetables
Broccoli

Xi lan hua

Cabbage

Yuan bai cai

Carrot

Hu luo bo

Cherry tomato

Xiao fan qie

Chinese cabbage

Da bai cai

Corn

Yu mi

Egg plant

Qie zi

French beans

He lan dou

Garlic

Suan

Kailan

Jie lan

Leak

Da cong

Lettuce

Sheng cai

Long beans

Chang dou jiao

Mushroom

Mo gu

Onion

Yang cong

Potato

Tu dou

Spinach

Bo cai

Spring onion

Xiao cong

Squash

Xi hu lu

Tomato

Xi hong shi

Yam/Tarot

Fan shu

Beijing Real Estate