Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Restaurant - Drinks
Apple juice

Ping guo zhi

Beer

Pi jiu

Chrysanthemum tea

Ju hua cha

Coca cola

Ke kou ke le

Coffee

Ka fei

Coke – diet

Jian yi ke le

Green tea

Lv cha

Ice

Bing

Milk

Nai

No ice

Bu yao bing

Orange juice

Cheng zhi

Pepsi

Bai shi ke le

Pepsi – diet

Jian yi bai shi ke le

Sprite

Xue bi

Beijing Real Estate