Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Grocery - Fruit
Apple

Ping guo

Avocado

E li

Grapes

Pu tao

Grapes - seedless

Wu zi pu tao

Honey melon

Mi gua

Orange

Cheng zi

Pear

Li

Persimmon

Shi zi

Pineapple

Bo luo

Ripe

Shu le

Sour (taste)

Suan de

Sweet (taste)

Tian de

Watermelon

Xi gua

Beijing Real Estate